دانلود فهرست محصولات

 • انواع کارسلینگ های هیدرولیک:

  • مستقیم : مستقیم از کنار۱:۱
  • دوبل مستقیم از کنار
  • غیر مستقیم : غیر مستقیم ۲:۱
  • دوبل غیر مستقیم
 • انواع کارسلینگ های کششی

  • ریل معکوس
  • ریل عادی
 • انواع براکت

  • ریل معکوس شاسی موتور: موتور خانه دار
  • وزنه بدون موتورخانه ( روملس)
  • هیدرولیک
  • کابین
  • خاص
 • ساعت ریل : معکوس

  • (آلفا – بتا ) معمولی
  • جنرال
 • از دیگر محصولات ما

  • کادر وزنه در سیستم ۲به ۱ و ۱به
  • شاسی جک    
  •  غذا بر و بیماربر 
  •  گاید ریل 
  • سکو سرسیم بکسل 
  • پایه جک
  • پاراشوت cobianchi